Hoe werken wij

Als u contact op neemt met Wel zijn Thuis, kom  ik langs om kennis te maken.

Daarna gaan we kijken, wat de wensen zijn of wat nodig is en of Wel zijn Thuis iets voor u kan betekenen.

De afspraken worden voor een bepaalde tijd vastgelegd bijvoorbeeld 4 weken en dan volgt een evaluatie.

Het zou fijn zijn als bij dit gesprek een  mantelzorger  aanwezig is, omdat Wel zijn Thuis de familie/mantelzorger graag op de hoogte wil houden over de gang van zaken.

Dit eerste gesprek verplicht u tot niets!

Hierna kunnen de afspraken voor langere tijd worden vastgelegd en  zo nodig de afspraken worden bijgesteld.

Maandelijks ontvangt u een factuur van Wel zijn Thuis met daarop de gewerkte uren.

Deze factuur dient binnen twee weken  te worden voldaan.

111 6 juli 2015 (47)

Wel zijn Thuis biedt een bijzondere vorm van professionele ondersteunende begeleiding aan in de thuissituatie.